Een eigen magazine... Hoe gaaf is dat!

Hoe is het zover gekomen? Voor de jaaropleiding die ik volgde, moesten we een eindopdracht maken. Deze opdracht moest voldoen aan een aantal eisen maar verder kregen we alle creatieve vrijheid.

Al gauw kwam bij mij het idee bovendrijven om een magazine te gaan maken. Wat wilde ik daarin delen, waar wilde ik aandacht voor vragen, welke titel zou de lading dekken?

Het is een magazine geworden vol met rauwe verhalen over verschillende soorten verlies. Het maakt de rouw en het schurende, pijnlijke gevoel dat daarbij kan komen kijken, zichtbaar en voelbaar. Op deze manier wil ik met het magazine meer bewustwording creëren in de samenleving rondom verlies en hierdoor rouw meer normaliseren.

Na veel brainstormen is de titel R.AUW geworden. Die naam past helemaal bij mij. En zou uiteindelijk ook de naam van mijn eigen praktijk worden.

Ook was ik nieuwsgierig naar verschillende beroepen. Hoe gaan de mensen die in een bijzondere branche werken met verlies om?

Van het een kwam het ander, er kwamen steeds meer verhalen bij. Steeds meer mensen die enthousiast eraan mee wilde werken. Ik heb enorm veel leuke mensen mogen ontmoeten. Zoveel bijzondere mensen mocht ik interviewen, namen echt de tijd om het te delen.

Het is uiteindelijk een klus van 4 maanden geworden en het was zeker elke minuut waard om eraan te werken! In december heb ik een aantal exemplaren laten drukken en uitgedeeld aan de mensen die dichtbij mij staan.

Maar nu is het de hoogste tijd om het online te delen met jullie! Vol trots wil ik jullie de digitale versie van mijn magazine aanbieden (en de html5 versie).

Blader er rustig doorheen, lees niet alles in één keer, elk verhaal verdient het om met aandacht gelezen te worden.
Ik hoop dat jullie geraakt worden door de rauwe verhalen, waar toch elke keer ook innerlijke kracht zichtbaar en voelbaar wordt.

Ik hoop dat het niet bij deze ene uitgave blijft. Ik heb nog heel veel ideeën om verder te gaan met: R.AUW het magazine.

Hoe? Daar ga ik nog even over brainstormen, wordt vervolgd!

Liefs, Hetty